Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

    Στοιχεία αιτούντος:

    Αίτημα Άσκησης Δικαιώματος Διόρθωσης

    Δια της παρούσης υπεύθυνα δηλώνω ότι σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από την εταιρεία, θα προβώ σε περαιτέρω προσδιορισμό πληροφοριών ή δραστηριοτήτων επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά μου, προκειμένου αυτό να ικανοποιηθεί, όταν αυτό αφορά μεγάλες ποσότητες πληροφοριών.

    telephone-img
    Ζήτησε να σε καλέσουμε χωρίς κόστος